Aby zmienić hasło bazy danych, proszę wejść w opcję Zarządzanie kontami a potem Zarządzanie MySQL:

Menu DirectAdmin

potem proszę kliknąć w nazwę bazy danych do której chcemy zmienić hasło:

Baza danych

a następnie w opcję Zmień hasło:

Wybór bazy danych do zmiany hasła

Teraz wystarczy tylko podać nowe hasło:Okno do wpisania nowego hasła dla bazy danych

Następnie otrzymamy komunikat z potwierdzeniem zmiany danych:

Potwierdzenie zmiany hasła bazy danych