W widoku serwera VPS mamy możliwość administracji serwerem:

Panel zarządzania serwerem VPS

Mamy możliwość w polach:

  • Hostname – zmiana hostname serweraOkno host name serwera vps
  • Change password – zmiana hasła rootZmiana hasła dla roota
  • System alerts – alerty systemoweAlert systemowe VPS
  • OpenVZ – backupy – tworzenie kopii zapasowych serwera:Tworzenie backupów na serwerze VPS
  • OS Reinstall – reinstalacja systemu operacyjnegoReinstalacja systemu operacyjnego vps