1. Założenie skrzynki mailowej :

proszę wejść w opcję „Zarządzanie pocztą E-mail” a następnie w opcję „Konta E-mail”:

opcja Konta Email

Teraz wśród listy aktualnych skrzynek pocztowych proszę kliknąć w przycisk „Utwórz konto” :

Tworzenie konta

Teraz wystarczy tylko wpisać nazwę adresu email który chcemy utworzyć:

Wpisanie danych do nowej skrzynki pocztowej

Jako potwierdzenie dostaniemy taki komunikat:

Komunikat potwierdzający stworzenie skrzynki mailowej

2. Usunięcie skrzynki mailowej :

Wśród listy naszych skrzynek, proszę zaznaczyć dany adres email (checkbox po lewej),  wyżej pojawi się dodatkowe menu a następnie proszę kliknąć „Usuń”:

opcja usunięcia skrzynki

Na końcu proszę jako potwierdzenie kliknąć „Usuń”

Potwierdzenie usunięcia konta

3. Zmiana hasła skrzynki pocztowej:

 

Aby zmieć hasło proszę wśród listy adresów email kliknąć w ikonkę plusa przy adresie email (na screnie jest widoczna jako minus), rozwinie się menu danej skrzynki z którego proszę kliknąć w „Zmiana hasła/nazwy użytkownika”:


Zmiana hasła

W tej opcji należy wpisać swoje nowe hasło i kliknąć „Zapisz”:

Nowe hasło