W celu uruchomienia Redis należy po zalogowaniu się do panelu DirectAdmin na panel.cal.pl w menu “Dodatkowe funkcje” wybrać “Redis Manager”:

W Redis Manager możemy podejrzeć istniejące instancje Redis, dodawać nowe oraz usuwać istniejące.

W celu dodania instancji klikamy w przycisk “Dodaj instancję REDIS”. Po utworzeniu instancji uzyskamy potwierdzenie:

Po powrocie do listy możemy podejrzeć host instancji, port oraz hasło:

Po kliknięciu na opcję ”Usuń” instancja zostanie usunięta.

Aby umożliwić połączenie z Redis w PHP należy włączyć obsługę Redis przechodząc do menu “Dodatkowe funkcje”, a następnie “Select PHP Version”. Należy odszukać Redis i go włączyć.

Przykładowe połączenie z REDIS w PHP wygląda w następujący sposób:

<?php

$redis = new Redis();

$redis->connect(„localhost”,7012);

$redis->auth(‚HASLO’);

$redis -> set(‚test’, „Witaj świecie!”);

echo  $redis -> get(„test”);

?>