Certyfikat chroni użytkowników internetu przed:

  • kasowaniem i fałszowaniem danych
  • kradzieżą danych i haseł, numerów kart i kont bankowych
  • cyber atakami na użytkownikach, firmach, oraganizacjach, instytucjach

Ochrona SSL