Aby zmienić hasło bazy danych, po pierwsze kliknij na nazwę bazy w menu głównym MySQLa.

Baza danych w Direct Admin.

Aby zmienić hasło użytkownika bazy danych, kliknij na modyfikuj hasło i wprowadź nowe hasło, a następnie naciśnij Zapisz.

Nowe hasło do bazy danych.

 

Nie musisz znać starego hasła aby dokonać modyfikacji.