1. Założenie skrzynki mailowej :

Aby założyć skrzynkę mailową w głównym menu panel.cal.pl należy wejść w odpowiednią domenę:

Lista domen na koncie Direct Admin.

teraz wchodzimy w opcje „Skrzynki pocztowe e-mail

Skrzynki pocztowe email.

w lewym górnym rogu klikamy „Załóż skrzynkę pocztową POP3”

Link do założenia nowej skrzynki pocztowej.

i wypełniamy następujące okna:

Użytkownik POP3 – podajemy przedrostek do naszego maila, który znajduje się przed @

Podaj hasło –  wpisujemy hasło do naszej przyszłej skrzynki (jeżeli klikniemy „Generuj” serwer sam nam wymyśli hasło i wpisze do dwóch okienek)

Ponownie hasło –  podajemy drugi raz hasło dla pewności

Rozmiar skrzynki (MB)  – tutaj podajemy jaki ma mieć limit w MB nasza skrzynka, wartość 0 oznacza, że skrzynka nie będzie miała limitu pojemności

Na końcu klikamy „Załóż”.

Założenie nowej skrzynki pocztowej email.

Jako potwierdzenie dostaniemy taki komunikat:

Komunikat potwierdzający założenie nowej skrzynki mailowej.

2.Zmiana hasła i/lub limitu skrzynki pocztowej (2 sposoby)

  1. przez panel.cal.pl:

Ponownie wchodzimy w opcje „Skrzynki pocztowe e-mail”

Skrzynki pocztowe email.

przy wybranej skrzynce klikamy w „zmiana hasła i limitu poczty

Zmiana hasła lub limitu poczty email.

ponownie wypełniamy formularz a potem klikamy w „Modyfikuj”.

Zmiana hasła skrzynki pocztowej email.

Dostaniemy podobny komunikat jako potwierdzenie zmiany właściwości naszej skrzynki.

2.Przez poczta.cal.pl:

aby zmienić hasło przez poczta.cal.pl po zalogowaniu się proszę kliknąć w opcję „Ustawienia” – prawy, górny róg.

Ustawienia poczty

opcja zmiany hasła

Ponownie musimy podać login i aktualne hasło do poczty:

Logowanie do poczty

Teraz powtarzamy aktualne hasło, oraz wpisujemy nowe:Zmiana hasła

Po kliknięciu w „Zmień hasło” dostaniemy potwierdzenie zmiany hasła:

Potwierdzenie zmiany hasła

3.Usunięcie skrzynki pocztowej

Jak w poprzednich krokach wchodzimy w opcję „Skrzynki pocztowe e-mail” , a potem zaznaczamy checkbox-a z tabeli „Wybierz” i klikamy w przycisk „Usuń

Usunięcie skrzynki pocztowej.

Wyskoczy na alert z zapytaniem, zatwierdzamy – OK

Zatwierdzenie skasowania skrzynki mailowej.

Odświeży się nam spis skrzynek pocztowych ale już bez naszej skrzynki:

Lista skrzynek pocztowych.