Aby założyć nowe konto należy wejść w dowolną domenę:

 

Spis wszystkich domen w Direct Admin.

 

 

następnie wejść w opcję „Zarządzanie FTP” :

Opcja "Zarządzanie FTP" w Direct Admin.

 

 

i klikamy opcję „Załóż konto FTP”

Zakładanie nowego konta FTP.

 

w kreatorze musimy wypełnić następujące okna:

 

  1. podajemy login, zawsze będzie on miał wybrany przez nas przedrostek oraz końcówkę @NAZWADOMENY
  2. proszę podać hasło do tworzonego konta
  3. ponownie wpisujemy hasło podane w pkt 2

Następnie musimy wybrać jedną z opcji:

4.  Konto będzie miało dostęp do folderu domeny – w naszym przypadku będzie to:

/home/michaelpol/domains/kowalski.cal24.pl

 

5.  Konto będzie miało dostęp tylko do folderu public_ftp – w naszym przykładzie będzie to :

/home/michaelpol/domains/kowalski.cal24.pl/public_ftp/

 

6.  Tutaj damy dostęp użytkownikowi do ścieżki :

/home/michaelpol/domains/kowalski.cal24.pl/public_html/NAZWAUZYTKOWIKA

oczywiście zamiast NAZWAUŻYTKOWNIKA, zostanie wstawiony folder zaś jego nazwa zostanie

pobrana z okna nr 1

7.   W tym oknie możemy sami, dowolnie określić jaki dostęp będzie miało tworzone konto

Opis wprowadzanych danych do nowego konta FTP.

 

 

 

Przykładowy scren z utworzonym już kontem FTP.

 

Utworzony użytkownik FTP.