Czasami potrzebujesz mieć dostęp do konta dla większej ilości niż jeden użytkownik – tzn. nazwę loginu i hasło zawarte w bazie danych. Aby dodać użytkowników do bazy wykonaj następujące kroki:

Z menu głównego bazy danych, kliknij na nazwie bazy danych, którą chcesz zmodyfikować:

Baza danych w Direct Admin.

 

Kliknij link Utwórz nowego użytkownika bazy danych w górnym oknie.

Utworzenie nowego użytkownika bazy danych.

 

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 

Dane do nowego użytkownika bazy.

 

Po utworzeniu powinieneś otrzymać takie informacje:

Komunikat potwierdzający stworzenie nowej bazy.

 

 

Możesz sprawdzić ilu użytkowników posiada poszczególne bazy danych w widoku listy baz danych.

Lista wszystkich baz danych na koncie klienta.