Poczta.cal.pl jest naszą oficjalną stroną do obsługi naszej poczty. Oto kilka wskazówek:

Obsługa poczty cal.pl

1. Nawigacja do obsługi wiadomości – są to przyciski dzięki którym możemy :

  • odświeżyć aktualny widok aby sprawdzić czy np. są nowe wiadomości
  • otworzyć okno do napisania nowej wiadomości
  • odpowiedzieć nadawcy lub wszystkim osobom znajdującymi się na liście nadawców od otrzymanej wiadomości
  • p[przekazać otrzymaną wiadomość do innej osoby
  • usunąć wskazaną wiaodmość
  • oznaczyć wiadomośc jako przeczytaną, nieprzeczytaną, oflagowana lub nieoflagowaną

2. Okno widoku folderów email:

Tutaj zobaczymy wszystkie nasze foldery na poczcie, np. Odebrane, wysłane, spam

3. Foldery email:

w tej sekcji umieszczone będą wszystkie maile np. odebrane lub wysłane

4. Lista email:

tutaj zobaczymy podgląd odczytanej wiadomość z okna nr 3

5. Nawigacja:

sekcja nr 5 daje nam możliwość obsługi swoich własnych kontaktów na poczta.cal.pl oraz korzystania z kalendarza w którym możemy zapisywać swoje własne plany, cele lub wydarzenia. Mamy również dostęp do wielu ustawień jak np. podpis pod każdą naszą wiadomością.

6. Poboczna nawigacja:

tutaj możemy się wylogować z poczty jak i również zmienić hasło do skrzynki na której jesteśmy zalogowani oraz ustawić wiadomości urlopowe.

PRZYDATNE LINKI DO INSTRUKCJI:

wiadomości urlopowe

zmiana hasła do poczty

założenie adresu email

filtry spam