Osoba zamawiająca certyfikat musi być właścicielem firmy/podmiotu lub być upoważniona do reprezentowania firmy/podmiotu oraz posiadająca uprawnienia administratora domeny.

Właściciel firmy