W celu skonfigurowania skrzynki pocztowej e-mail utworzonej na serwerze w cal.pl w serwisie Gmail należy przejść do ustawień, klikając ikonę zębatki w prawym górnym rogu. Następnie proszę wybrać  „Zobacz wszystkie ustawienia”. 

W ustawieniach proszę wybrać opcję „Konta i importowanie”.

Dwie podkreślone funkcje będą nas interesować.

W pierwszym kroku proszę kliknąć opcję „Dodaj inny adres e-mail”.

W oknie, które się pojawi należy wpisać dane swojej skrzynki pocztowej

– nazwa: Imię i Nazwisko / Nazwa firmy

– adres e-mail: adres e-mail Twojej skrzynki pocztowej, którą chcesz dodać.

Po wypełnieniu formularza przechodzimy do następnego kroku klikając przycisk „Dalej”.

Teraz proszę uzupełnić dane dotyczące serwera SMTP:

– serwer SMPT: wpisz nazwę swojej domeny

– nazwa użytkownika: podaj swój adres e-mail

– hasło: wprowadź hasło do podanej skrzynki mailowej.

Port pozostawiamy bez zmian.

Gdy wszystkie pola zostaną wypełnione, można kliknąć przycisk „Dodaj konto”.

W kolejnym oknie zostanie wyświetlona informacja o wysłaniu maila z linkiem potwierdzającym. Nie trzeba teraz tego wykonywać. Okno można zamknąć.

Drugi krok to dodanie skrzynki pocztowej do Gmaila. Z widoku ustawień proszę kliknąć „Dodaj konto pocztowe”. 

Proszę wprowadzić nazwę swojej skrzynki mailowej w wyświetlonym oknie.

Klikamy „Dalej”. W kolejnym oknie proszę zostawić domyślnie zaznaczoną opcję  „Importuj e-maile z mojego drugiego konta (POP3) i również przejść „Dalej”.

W kolejnym oknie proszę uzupełnić dane:

– nazwa użytkownika: wpisz nazwę skrzynki pocztowej

– hasło: wprowadź hasło do podanej skrzynki mailowej

– Serwer POP: usuwamy przedrostek „mail.” i podajemy nazwę domeny.

Port pozostawiamy bez zmian.

Warto zaznaczyć opcję „Przychodzące wiadomości oznaczaj etykietą (nazwa skrzynki mailowej). Dzięki temu możemy uniknąć bałaganu w serwisie pocztowym. Wszystkie wiadomości dla dodawanej skrzynki będą znajdowały się w jednym miejscu.

Po uzupełnieniu wszystkich danych można kliknąć „Dodaj konto”.

Po wykonaniu wszystkich kroków dodawana skrzynka pocztowa będzie widnieć w ustawieniach w Gmail.

Jeśli wybrana została opcja oznaczania etykietą skrzynkę pocztową zobaczymy po prawej stronie: 

Teraz możemy dokonać potwierdzenia dodania skrzynki mailowej. W otrzymanym mailu proszę kliknąć link:

Następnie proszę kliknąć „Potwierdź”.

Teraz możesz wysyłać i odbierać wiadomości korzystając ze swojej skrzynki w usłudze Gmail.

Podczas wysyłania wiadomości w polu nadawcy jest możliwość wybrania, z której skrzynki pocztowej ma zostać wysłany mail.