Zarządzanie serwerem VPS

W widoku serwera VPS mamy możliwość administracji serwerem: Mamy możliwość w polach: Hostname – zmiana hostname serwera Change password – zmiana hasła root System alerts – alerty systemowe OpenVZ – backupy – tworzenie kopii zapasowych serwera: OS Reinstall – reinstalacja systemu operacyjnego  

Więcej

Informacje o serwerze VPS

Jeżeli z listy VPS z prawej strony wybierzemy „strzałkę” przejdziemy do widoku serwera VPS:   Tak wygląda przykładowy ekran administracji serwerem VPS:   Na ekranie mamy możliwość sprawdzenia statusu serwera:     W tej sekcji możemy dokonać włączenia, wyłączenia lub restartu serwera VPS:       Mamy możliwość podejrzenia zużycia parametrów serwera takich jak pamięć, […]

Więcej

Start / Stop / Restart serwera VPS

Po zalogowaniu do panelu administracyjnego serwerami VPS mamy możliwość dokonania operacji na serwerze: start stop restart Przy zielonej lub czerwonej lampce, po najechaniu kursorem myszy ukaże nam się pole administracji systemem.  

Więcej

Panel administracyjny – lista serwerów VPS

Po zalogowaniu do panelu administracyjnego serwera VPS ukaże się nam lista posiadanych serwerów:   Na w/w liście możemy zobaczyć: status serwera ( czerwony = serwer wyłączony; zielony = serwer włączony ) Identyfikator serwera nazwę serwera typ wirtualizacji system operacyjny hostname serwera adres IP

Więcej

Logowanie do panelu administracyjnego VPS

W celu zalogowania się do panelu administracyjnego serwera VPS należy odwiedzić stronę: http://vz.cal.pl:4082 oraz podać dane do logowania. Loginem do panelu jest adres mailowy, a hasło zostało wysłane w mailu po założeniu konta.  

Więcej