(poprzedni DA) Czy jest możliwy zdalny dostęp do MySQL – np. przez program MysqlQueryBrowser?

Tak, udostępniamy możliwość logowania do bazy MySQL zdalnie. Jednak,aby móc to wykonać muszą Państwo najpierw dodać własny adres IP do allowhostów. Aby to zrobić należy zalogować się do panelu administracyjnego DirectAdmin. W menedżerze MySQL, po wyborze nazwy bazy danych jest okienko z możliwością wpisania adresu IP. Prosimy je wypełnić. Możesz użyć znaku %, jeżeli chcesz przyjmować połączenia z wszystkich adresów IP.   Po […]

Więcej

(poprzedni DA) Dodawanie użytkowników do bazy danych MySQL

Czasami potrzebujesz mieć dostęp do konta dla większej ilości niż jeden użytkownik – tzn. nazwę loginu i hasło zawarte w bazie danych. Aby dodać użytkowników do bazy wykonaj następujące kroki: Z menu głównego bazy danych, kliknij na nazwie bazy danych, którą chcesz zmodyfikować:   Kliknij link Utwórz nowego użytkownika bazy danych w górnym oknie.   Wprowadź nazwę użytkownika […]

Więcej

(poprzedni DA) Usuwanie bazy danych

Aby usunąć bazę danych, zaznacz pole obok nazwy bazy którą chcesz usunąć i wtedy kliknij przycisk Usuń. Usuwanie bazy danych dostępne jest w panelu DirectAdmin w liście baz danych MySQL:   Po zaakceptowaniu komunikatu potwierdzającego chęć usunięcia bazy danych, baza zostanie usunięta.

Więcej

(poprzedni DA) Usuwanie użytkownika z bazy danych

Aby usunąć bazę danych użytkownika, należy wejść w listę baz danych:   Wybieramy nazwę bazy danych, dla której chcemy usunąć użytkownika.   Zaznaczamy użytkownika oraz klikamy „Usuń zaznaczone”. Użytkownik zostanie usunięty.

Więcej

(poprzedni DA) Zmiana hasła bazy danych

Aby zmienić hasło bazy danych, po pierwsze kliknij na nazwę bazy w menu głównym MySQLa. Aby zmienić hasło użytkownika bazy danych, kliknij na modyfikuj hasło i wprowadź nowe hasło, a następnie naciśnij Zapisz.   Nie musisz znać starego hasła aby dokonać modyfikacji.    

Więcej

(poprzedni DA) Tworzenie nowej bazy danych MySQL

Po zalogowaniu się do panelu Direct Admin wybieramy opcję ‚ Bazy danych MySQL’:   Następnie klikamy ‚ Załóż nową bazę danych’:     Wpisujemy nazwę bazę danych oraz haslo dla niej i klikamy ‚Załóż’:     Po poprawnym złożeniu bazy danych wyświetli nam się komunikat:  

Więcej

(poprzedni DA) Eksport bazy danych

Jeżeli stworzyliśmy już bazę danych i chcemy ją zgrać na dysk twardy naszego komputera, należy wybrać opcję ‘Download’:   Z listy baz danych po kliknięciu na opcję Download pobierze się skompresowany plik GZ z zrzutem bazy danych. Eksport bazy danych w innym formacie jest możliwy w panelu phpMyAdmin.  

Więcej

(poprzedni DA) Import bazy danych MySQL

Jeżeli mamy już dostępną bazę danych zamiast tworzyć ją od nowa możemy ją zaimportować. W tym celu używamy opcji ‘Wgraj backup bazy danych’ poniżej listy baz danych w panelu DirectAdmin:     Następnie określamy lokalizacji pliku bazy danych na komputerze, wybieramy nazwę bazy danych oraz dane do logowania. Gdy już to zrobimy kilkamy ‘Wgraj bazę’. […]

Więcej

(poprzedni DA) Gdzie mogę znaleźć phpMyAdmin?

PhpMyAdmin jest dostępny dla każdego konta. Zalogować się do PhpMyAdmin można na dwa sposoby : Wejść na stronę: www.mojastrona.pl/phpmyadmin ( zastępując mojastrona.pl adresem własnej strony ). Zalogować się do panelu DirectAdmin, na samym dole jest odnośnik do PhpMyAdmin.     Proszę pamiętać by założyć bazę danych MySQL przed logowaniem do panelu phpMyAdmin. Bazy danych zakłada się jedynie w panelu DirectAdmin.

Więcej