(poprzedni DA) Usuwanie użytkownika z bazy danych

Aby usunąć bazę danych użytkownika, należy wejść w listę baz danych:   Wybieramy nazwę bazy danych, dla której chcemy usunąć użytkownika.   Zaznaczamy użytkownika oraz klikamy „Usuń zaznaczone”. Użytkownik zostanie usunięty.

Więcej