Redis

W celu uruchomienia Redis należy po zalogowaniu się do panelu DirectAdmin na panel.cal.pl w menu “Dodatkowe funkcje” wybrać “Redis Manager”: W Redis Manager możemy podejrzeć istniejące instancje Redis, dodawać nowe oraz usuwać istniejące. W celu dodania instancji klikamy w przycisk “Dodaj instancję REDIS”. Po utworzeniu instancji uzyskamy potwierdzenie: Po powrocie do listy możemy podejrzeć host instancji, […]

Więcej

Gdzie mogę znaleźć phpMyAdmin?

PhpMyAdmin jest dostępny dla każdego konta. Aby się zalogować wystarczy zalogować się na panel.cal.pl i wejść w opcję „Dodatkowe funkcje” a następnie „phpMyAdmin”: Proszę pamiętać by założyć bazę danych MySQL przed logowaniem do panelu phpMyAdmin. Bazy danych zakłada się jedynie w panelu DirectAdmin.

Więcej

Import bazy danych MySQL

Jeżeli mamy już dostępną bazę danych zamiast tworzyć ją od nowa możemy ją zaimportować. W tym celu udajemy się do „Zarządzanie kontami” a następnie do „Zarządzanie MySQL”: klikamy w przycisk „Prześlij kopię zapasową”: A tutaj ustawiamy: 1 – nazwę bazy danych do której chcemy zaimportować naszą kopię (pustą bazę należy najpierw stworzyć w panel.cal.pl ponieważ tutaj […]

Więcej

Eksport bazy danych

Aby pobrać kopię bazy danych należy wejść w „Zarządzanie kontami” a następnie w opcję „Zarządzanie MySQL”: Teraz wystarczy kliknąć w plusa przy naszej bazie (na screnie jest minus), po czym rozwinie się menu bazy można jednym kliknięciem pobrać bazę w formacie SQL albo GZ:

Więcej

Tworzenie nowej bazy danych MySQL

    Aby stworzyć nową bazę danych proszę wejść w opcje „Zarządzanie kontami” a następnie w „Zarządzanie MySQL”: Potem proszę kliknąć w przycisk „Utwórz nową bazę danych”: Następnie podajemy dane jakie chcemy mieć do bazy a na końcu klikamy „Utwórz”: Dostaniemy taki komunikat jako potwierdzenie:

Więcej

Zmiana hasła bazy danych

Aby zmienić hasło bazy danych, proszę wejść w opcję Zarządzanie kontami a potem Zarządzanie MySQL: potem proszę kliknąć w nazwę bazy danych do której chcemy zmienić hasło: a następnie w opcję Zmień hasło: Teraz wystarczy tylko podać nowe hasło: Następnie otrzymamy komunikat z potwierdzeniem zmiany danych:

Więcej

Usuwanie użytkownika z bazy danych

Aby usunąć bazę danych użytkownika, należy wejść w Zarządzanie kontami b a następnie Zarządzanie MySQL: Następnie klikamy w bazę z której chcemy usunąć użytkownika: Teraz klikamy w checkbox-a po lewej, po czym ukaże się wyżej menu do zaznaczonej bazy i klikamy w Usuń: Dostaniemy taki komunikat z potwierdzeniem:

Więcej

Usuwanie bazy danych

Aby usunąć bazę danych,proszę wejść w Zarządzanie kontami apotem Zarządzanie MySQL:   Zaznaczamy w checkbox po lewej a następnie w Usuń: Potwierdzamy usunięcie bazy:   I dostaniemy potwierdzenie:

Więcej

Optymalizacja, sprawdzanie, naprawianie działania bazy danych MySQL

Jeżeli stwierdzimy, że baza danych nie działa poprawnie, być może jesteśmy w stanie sami naprawić jej działanie. W tym celu używamy opcji ‚Optymalizuj’, ‚Sprawdź’, ‚Napraw’. Aby mieć dostęp do tych opcji proszę kliknąć w Zarządzanie kontami a potem zarządzanie MySQL: Potem klikamy w checkbox-a po lewej od bazy po czym na górze pojawi się nam […]

Więcej