Jeżeli koniecznie musimy się skontaktować z obsługą klienta aby dokonać zmian na koncie lub uzyskać niektóre informacji może być wymagana wiadomość z maila autoryzowanego.

 

Jeżeli nie mamy do takiego dostępu albo nie pamiętamy jaki to był możemy autoryzować inny (chodź by ten który zawsze używasz). Są na to dwa sposoby

 

 

 

Autoryzacja w centrum.cal.pl (I sposób)

 

Zaloguj się do centrum.cal.pl i wejdź w „Twoje dane” a następnie po rozwinięciu menu klikamy na „Adresy e-mail” :

Menu główne panelu klienta

 

 

teraz kliknij „Dodaj”:

Przycisk do dodania adresu email

 

 

teraz wpisz swój nowy adrdes email i kliknij w „Dodaj

Wpisanie nowego adresu

 

 

 

Jako potwierdzenie zobaczysz, że na twojej liście autoryzowanym adresów email pojawi się nowy wpis.

Lista maili autoryzowanych

 

Wysłanie dokumentów na pomoc@cal.pl (II sposób)

 

Jeżeli nie masz dostępu do maila autoryzowanego oraz do centrum.cal.pl możesz autoryzować swój adres poprzez wysłanie dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość. Jeżeli przesłany dokument będzie zgadzał się z danymi przypisanymi do Twojego konta to adres mailowy z którego piszesz zostanie autoryzowany.

 

Należy pamiętać, że w przypadku kont na osobę prywatną należy wysłać skan dowodu osobistego lub paszportu a w przypadku konta firmowego proszę o przesłanie dokumentu nadania nr NIP firmy albo dokumentu nadania nr REGON.