Jest to funkcja, która automatycznie odpowiada na każdą otrzymaną wiadomość ustalonym wcześniej schematem.

 

Tworzenie autorespondera:

Aby utworzyć autoresponder proszę zalogować się na panel.cal.pl i wejść w opcję „Zarządzanie pocztą email” a następnie w „Autorespondery”:

Opcja autoresponder

Teraz proszę kliknąć w „UTWÓRZ AUTORESPONDER”:

Uruchomienie autorespondera

Teraz w odpowiednie rubryki wpisujemy:

Adres autorespondera – tutaj wpisujemy adres mailowy na który mamy założyć autoresponder

Przedrostek tematu – będzie to tekst wklejony na początek tematu odpowiedzi np. Automatyczna odpowiedź, autoresponder

Kodowanie odpowiedzi – zostawiamy standardowe kodowanie czyli UTF-8

Content-Type – tak samo zostawiamy standardowe kodowanie text/plain

Częstość odpowiedzi – pozostawiamy wartość domyślną

Wiadomość respondera – wpisujemy treść autorespondera

Wyślij kopię DW do –  możemy opcjonalnie wpisać inny swój email na który będzie przesyłana kopia autorespondera

Stworzenie nowego autorespondera

Modyfikacja autorespondera:

aby zmodyfikować istniejący już autoresponder to proszę kliknąć w opcję „Modyfikuj”:

Uruchomienie modyfikacji autoresponderaNastępnie otrzymamy wypełnioną przez nas formatkę, wystarczy ją zmienić/poprawić a na końcu kliknąć „zapisz”

Modyfikacja istniejącego autorespondera

Usunięcie autorespondera:

Aby usunąć autoresponder, proszę zaznaczyć dany autoresponder (checkbox na lewo), pojawi się menu w którym proszę kliknąć „Usuń” 

Usunięcie autoresponderana końcu wystarczy potwierdzić swoją decyzję:

Potwierdzenie usunięcia autorespondera