Utworzenie (2 sposoby)

SPOSÓB 1 – PRZEZ POCZTA.CAL.PL

Po zalogowaniu się na poczta.cal.pl proszę kliknąć w opcję ustawienia w prawym-górnym rogu:Ustawienia

Następnie, proszę rozwinąć prawe menu oraz wejść w opcję „Wiadomości urlopowe”:

Ustawienie wiadomości urlopowej

pojawi się nam ekran z ustawieniami wiadomości urlopowych w którym musimy ustawić:

  1. Tytuł wiadomości urlopowej
  2. kodowanie (ustawiamy UTF-8)
  3. Typ wiadomości zostawiamy text/plain
  4. Częstotliwośc odpowiedzi zostawiamy domyślnie 2 days
  5. Tutaj wpisujemy treść naszej odpowiedzi
  6. Ustawiamy porę oraz datę od kiedy mają obowiązywać wiadomości urlopowe
  7. tutaj ustawiamy do kiedy mają być aktywne odpowiedzi urlopowe

Na końcu klikamy w „Ustaw wiadomość urlopową” po czym otrzymamy komunikat potwierdzający utworzenie wiadomości urlopowej:

Potwierdzenie

2 sposób – przez panel.cal.pl:

Proszę zalogować się na panel.cal.pl i wejść w opcję „Zarządzanie pocztą E-mail” a następnie w „Wiadomości urlopowe”:

Menu DirectAdmin

potem klikamy w przycisk „Ustaw wiadomość urlopową”:

Przycisk od wiadomości urlopowych

Tutaj wypełniamy następujące informacje

Dane do wiadomości urlopowej

Konto wiadomości urlopowej – podajemy przedrostem do adresu email na jaki ma być ustawiona wiadomość urlopowa

Przedrostek tematu – Ten przedrostek będzie dodawany do automatycznej odpowiedzi np. Automatyczna odpowiedź

Kodowanie odpowiedzi –  pozostawiamy UTF-8

Conten-Type – pozostawiamy text/plain

Częstość odpowiedzi – pozostawiamy wartość domyślną

Rozpoczęcie urlopu – podajemy termin od kiedy ma obowiązywać wiadomość urlopowa

Zakończenie urlopu – tutaj podajemy do kiedy ma trwać wiadomość urlopowa

Wiadomość urlopowa  -w tym miejscu wpisujemy treść wiadomości urlopowej

Po wypełnieniu klikamy „Utwórz” .

Modyfikacja wiadomości urlopowej

Aby zmodyfikować istniejącą już wiadomość urlopową proszę kliknąć w modyfikuj przy danej wiadomości urlopowej:Modyfikacja wiadomości urlopowej

Pojawi się nam ekran z wypełnioną przez nas wcześniej formatką, wystarczy ją zmienić wg naszych upodobań i kliknąć „Modyfikuj”:

Modyfikacja starej wiadomości urlopowej

Usunięcie wiadomości urlopowej 

Aby usunąć wiadomość urlopową to proszę kliknąć w checkbox-a (po lewej stronie) od wiadomości urlopowej, po czym pojawi się menu a na nim kliknąć w opcję „usuń”:

Przycisk usuwający wiadomość urlopową

Potem proszę tylko potwierdzić swój wybór:

Usunięcie wiadomości urlopowej