Aby zmienić hasło do DA, FTP lub MySQL należy w głównym menu panel.cal.pl kliknąć w żółtą kłódkę na górze panelu:

 

 

 

W oknach:

 

1 – podajemy obecne hasło do panel.cal.pl

2 – podajemy nowe hasło

3 – powtarzamy nowe hasło

4 – zaznaczamy usługi do których ma być zmienione hasło (na tym screnie wprowadzimy takie samo hasło do panel.cal.pl, FTP oraz MySQL)

Na końcu klikamy w „wyślij„:

 

 

 

 

 

Dostaniemy taki komunikat jako potwierdzenie: