W widoku serwera VPS mamy możliwość administracji serwerem:

Mamy możliwość w polach:

  • Hostname – zmiana hostname serwera
  • Change password – zmiana hasła root
  • System alerts – alerty systemowe
  • OpenVZ – backupy – tworzenie kopii zapasowych serwera:
  • OS Reinstall – reinstalacja systemu operacyjnego