1. Założenie skrzynki mailowej:

Aby założyć skrzynkę mailową w głównym menu panel.cal.pl należy wejść w odpowiednią domenę:

 

 

teraz wchodzimy w opcje „Skrzynki pocztowe e-mail

 

 

 

w lewym górnym rogu klikamy „Załóż skrzynkę pocztową POP3”

 

 

 

i wypełniamy następujące okna:

Użytkownik POP3 – podajemy przedrostek do naszego maila, który znajduje się przed @

Podaj hasło –  wpisujemy hasło do naszej przyszłej skrzynki (jeżeli klikniemy „Generuj” serwer sam nam wymyśli hasło i wpisze do dwóch okienek)

Ponownie hasło –  podajemy drugi raz hasło dla pewności

Rozmiar skrzynki (MB)  – tutaj podajemy jaki ma mieć limit w MB nasza skrzynka, wartość 0 oznacza, że skrzynka nie będzie miała limitu pojemności

 

Na końcu klikamy „Załóż”.

 

 

 

Jako potwierdzenie dostaniemy taki komunikat:

 

2.Zmiana hasła i/lub limitu skrzynki pocztowej

Ponownie wchodzimy w opcje „Skrzynki pocztowe e-mail”

przy wybranej skrzynce klikamy w „zmiana hasła i limitu poczty

ponownie wypełniamy formularz a potem klikamy w „Modyfikuj”.

 

Dostaniemy podobny komunikat jako potwierdzenie zmiany właściwości naszej skrzynki.

3.Usunięcie skrzynki pocztowej

 

Jak w poprzednich krokach wchodzimy w opcję „Skrzynki pocztowe e-mail” , a potem zaznaczamy checkbox-a z tabeli „Wybierz” i klikamy w przycisk „Usuń

 

 

Wyskoczy na alert z zapytaniem, zatwierdzamy – OK

 

 

 

 

Odświeży się nam spis skrzynek pocztowych ale już bez naszej skrzynki: