Aby usunąć bazę danych użytkownika, należy wejść w listę baz danych:

Wybieramy nazwę bazy danych, dla której chcemy usunąć użytkownika.

 

Zaznaczamy użytkownika oraz klikamy „Usuń zaznaczone”. Użytkownik zostanie usunięty.