W tej instrukcji skonfigurujemy naszą pocztę na aplikację „E-mail” w androidzie – dla przykładu posłużymy się skrzynką biuro@michaelpol.cal.pl

 

Na początek wchodzimy w aplikację „E-mail„:

 

 

 

następnie wpisujemy swój adres email, potem hasło a na końcu klikamy w „Konfiguracja ręczna„:

 

 

 

 

Wybieramy „Konto IMAP”:

 

W pierwszej formatce do wypełnienia, wpisujemy:

Nazwa użytkownika – podajemy swój adres email

Hasło – podajemy hasło do naszej skrzynki

Serwer IMAP – wpisujemy mail.NAZWA DOMENY NASZEJ SKRZYNKI        UWAGA !!! – w tym oknie musimy wpisać odpowiednią wartość w zależności od nazwy naszej skrzynki, wzór to mail.NAZWADOMENY

Typ zabezpieczeń – brak

Port – 143

 

 

 

W kolejnej formatce:

Serwer SMTP – wpisujemy – smtp.mail.pl     UWAGA wpisujemy dosłownie smtp.mail.pl , tak jak jest pokazane na screnie poniżej

Typ zabezpieczeń – TLS

Port – 587

w opcji „Wymaga rejestracji” zaznaczamy checkbox-a

Nazwa użytkownika – wpisujemy adres swojego maila

Hasło – wpisujemy hasło do swojej skrzynki pocztowej

 

 

W kolejnym formularzu w zależności od swoich upodobań ustawiamy co jaki czas ma się synchronizować poczta:

Na końcu jeszcze ustawiamy jak ma się nazywać nasze konto mailowe (nazwa będzie używana tylko na potrzeby naszego urządzenia z androidem) oraz jakie ma widnieć imię i nazwisko (podpis).

 

W ten sposób jesteśmy już zalogowani na swoją skrzynkę z poprawnymi ustawieniami: