Jeżeli z listy VPS z prawej strony wybierzemy „strzałkę” przejdziemy do widoku serwera VPS:

 

Tak wygląda przykładowy ekran administracji serwerem VPS:

 

Na ekranie mamy możliwość sprawdzenia statusu serwera:

W tej sekcji możemy dokonać włączenia, wyłączenia lub restartu serwera VPS:

Mamy możliwość podejrzenia zużycia parametrów serwera takich jak pamięć, procesor, dysk twardy:

 

Statystyki użycia generowane są także dla transferu miesięcznego konta:

 

W poniższej sekcji mamy możliwość administracji serwerem VPS – ekran tej szerzej został opisany w artykule „Zarządzanie serwerem VPS”: