PhpMyAdmin jest dostępny dla każdego konta. Zalogować się do PhpMyAdmin można na dwa sposoby :

  1. Wejść na stronę: www.mojastrona.pl/phpmyadmin ( zastępując mojastrona.pl adresem własnej strony ).

  2. Zalgować się do panelu DirectAdmin, na samym dole jest odnośnik do PhpMyAdmin.

    Proszę pamiętać by założyć bazę danych MySQL przed logowaniem do panelu phpMyAdmin. Bazy danych zakłada się jedynie w panelu DirectAdmin.