Dodawanie użytkowników do bazy danych MySQL

Czasami potrzebujesz mieć dostęp do konta dla większej ilości niż jeden użytkownik – tzn. nazwę loginu i hasło zawarte w bazie danych. Aby dodać użytkowników do bazy wykonaj następujące kroki: Z menu głównego bazy danych, kliknij na nazwie bazy danych, którą chcesz zmodyfikować Kliknij link Utwórz nowego użytkownika bazy danych w górnym oknie. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło […]

Więcej

Czy jest możliwy zdalny dostęp do MySQL – np. przez program MysqlQueryBrowser?

Tak, udostępniamy możliwość logowania do bazy MySQL zdalnie. Jednak,aby móc to wykonać muszą Państwo najpierw dodać własny adres IP do allowhostów. Aby to zrobić należy zalogować się do panelu administracyjnego DirectAdmin. W menedżerze MySQL, po wyborze nazwy bazy danych jest okienko z możliwością wpisania adresu IP. Prosimy je wypełnić. Możesz użyć znaku %, jeżeli chcesz przyjmować połączenia z wszystkich adresów IP. Po wypełnieniu […]

Więcej