Gdzie mogę znaleźć phpMyAdmin?

PhpMyAdmin jest dostępny dla każdego konta. Zalogować się do PhpMyAdmin można na dwa sposoby : Wejść na stronę: www.mojastrona.pl/phpmyadmin ( zastępując mojastrona.pl adresem własnej strony ). Zalgować się do panelu DirectAdmin, na samym dole jest odnośnik do PhpMyAdmin. Proszę pamiętać by założyć bazę danych MySQL przed logowaniem do panelu phpMyAdmin. Bazy danych zakłada się jedynie w panelu DirectAdmin.

Więcej

Impot bazy danych MySQL

Jeżeli mamy już dostępną bazę danych zamiast tworzyć ją od nowa możemy ją zaimportować. W tym celu używamy opcji ‘Wgraj backup bazy danych’ poniżej listy baz danych w panelu DirectAdmin:     Następnie określamy lokalizacji pliku bazy danych na komputerze, wybieramy nazwę bazy danych oraz dane do logowania. Gdy już to zrobimy kilkamy ‘Wgraj bazę’. […]

Więcej

Eksport bazy danych

Jeżeli stworzyliśmy już bazę danych i chcemy ją zgrać na dysk twardy naszego komputera, należy wybrać opcję ‘Download’: Z listy baz danych po kliknięciu na opcję Download pobierze się skompresowany plik GZ z zrzutem bazy danych. Eksport bazy danych w innym formacie jest możliwy w panelu phpMyAdmin.  

Więcej

Tworzenie nowej bazy danych MySQL

Po zalogowaniu się do panelu Direct Admin wybieramy opcję ‚ Bazy danych MySQL’:   Następnie klikamy ‚ Załóż nową bazę danych’:     Wpisujemy nazwę bazę danych oraz haslo dla niej i klikamy ‚Załóż’:     Po poprawnym złożeniu bazy danych wyświetli nam się komunikat:  

Więcej

Zmiana hasła bazy danych

Aby zmienić hasło bazy danych, po pierwsze kliknij na nazwę bazy w menu głównym MySQLa. Aby zmienić hasło użytkownika bazy danych, kliknij na modyfikuj hasło i wprowadź nowe hasło, a następnie naciśnij Zapisz.   Nie musisz znać starego hasła aby dokonać modyfikacji.    

Więcej

Usuwanie użytkownika z bazy danych

Aby usunąć bazę danych użytkownika, należy wejść w listę baz danych: Wybieramy nazwę bazy danych, dla której chcemy usunąć użytkownika.   Zaznaczamy użytkownika oraz klikamy „Usuń zaznaczone”. Użytkownik zostanie usunięty.

Więcej

Usuwanie bazy danych

Aby usunąć bazę danych, zaznacz pole obok nazwy bazy którą chcesz usunąć i wtedy kliknij przycisk Usuń. Usuwanie bazy danych dostępne jest w panelu DirectAdmin w liście baz danych MySQL: Po zaakceptowaniu komunikatu potwierdzającego chęć usunięcia bazy danych, baza zostanie usunięta.

Więcej